POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES D’ACCÉS I ÚS DE WWW.RURALVERD.CAT

RURALVERD, SL. és una entitat mercantil l'activitat principal de la qual consisteix en la presentació de serveis de central de reserves en línia de turisme rural a Catalunya.
 
Informació corporativa:

* Nom: RURALVERD, SL.
* Domicili Social: Carrer Casp, 114, Escala C, 5è 2a, 08013 Barcelona
* NIF B63985600
* Registrada en el Registre Mercantil de Barcelona: Tomo 37968 Foli 0114 Fulla 313326 Inscripció 1

En compliment de la Llei Orgànica 115/1999 sobre protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), RURALVERD, SL. comunica a l'usuari que les dades personals facilitades en la reserva queden recollides en un fitxer automatitzat el responsable del qual és RURALVERD, SL. (carrer Casp, 114, Escala C, 5è 2a, 08013 BARCELONA) la finalitat del qual és emmagatzemar i administrar dades dels clients que han contractat els serveis de la central de reserves. Aquest fitxer ha estat degudament inscrit en el Registre General de Protecció de Dades tal vegada que ha estat notificada la seva existència a l'Agència de Protecció de Dades.
 
Els enviaments dels formularis de reserva dels allotjaments de turisme rural a través de la pàgina web www.ruralverd.com i www.ruralverd.es implicarà el consentiment exprés de l'usuari perquè RURALVERD, SL. realitzi les cessions de les dades de caràcter personal de l'Usuari a les persones i entitats que siguin necessàries per portar a terme les finalitats de fitxer automatitzat.

En compliment dels articles 14 i 15 del Títol III d'aquesta Llei, tot usuari de www.ruralverd.com i www.ruralverd.es té dret a sol·licitar, accedir, rectificar o cancel·lar les seves dades de caràcter personal; per exercir aquests drets cal enviar un correu electrònic sol·licitant dita informació, correcció o anul·lació a la següent adreça: info@ruralverd.com.

L'ús del servei de reserves de Ruralverd implica la conformitat del client amb les condicions exposades.

__________________________________________________________________________


PROTECCIÓ DE DADES: totes les dades demanades ho són com a part del contracte de reserva i es graven en una base de dades per a ús exclusiu dels destinataris del contracte de reserva.

CONTRACTACIÓ ELECTRÒNICA: el contracte de reserva es fa exclusivament pels correus electrònics enviats entre les parts, guardant-se el contingut en una base de dades no accessible per l'usuari.

ARXIU DEL CONTRACTE: les parts pacten que Icnea Tecnologia SL (Mandri 38, Barcelona) actuï com a tercer de confiança i tingui sota la custodia els registres del contracte de reserva.

AUTORITZACIÓ DE COMUNICACIONS PROMOCIONALS: el client autoritza que li puguin enviar comunicacions de promocions per correu electrònic sempre que pugui donar-se de baixa en qualsevol moment.

Back To Top